Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ОБЩНОСТ В ГАРА БОВ


Проектната инициатива на Платформа АГОРА „Активни граждански общности чрез читалищата”, която се осъществява в читалище „Светлина-1896”, Гара Бов премина към своя втори етап. На 27 май в малкия читалищен салон се разгорещи втората гражданска дискусия в направление „Алтернативен туризъм”, която събра над двадесет местни жители.

При провеждането на първия дискусионен форум бяха изведени две основни проблемни области: екологията и чистотата на населеното място и липсата на туристическа информация и недостатъчното популяризиране на туристическите ресурси в Бов. Постъпилите предложения за разрешаването на посочените проблеми бяха разнообразни и благодарение на тях се стигна до създаването на два граждански екипа за работа по: създаването на туристически информационен център, който да се заеме с разрешаването на изведените проблемите в сферата на туризма и сформирането на екоотряд, който да се грижи за почистването както на селището като цяло, така и на туристическите обекти и маршрути в него. В периода между първата и втората граждански дискусии двата екипа работиха заедно за разрешаването на изведените проблеми. Бяха проведени общо пет работни срещи, на които се обощиха предложенията, поеха се конкретни ангажименти, проучваха се възможности. На една от тях участие взе и Петър Петров, експерт по алтернативните форми за туризъм, който направи оценка на наличните ресурси и спомогна работата на екипите. Гражданските екипи не само да проучваха и обсъждаха, а следствие проведените срещи бяха реализирани няколко конкретни инициативи с осезаем краен резултат. Част от тях бяха почистването центъра на Гара Бов, инициираното цялостно пролетно почистване на селището, ремонтирането на детската площадка в централната селищна част. В тези доброволни инициативи се включиха над 100 човека.

Освен множеството граждани от Бов, своята подкрепа оказа и местната власт в лицето на зам. кмета община Своге – К. Григоров, общ. съветник – Юлиян Леков, кметът на Гара Бов – Марио Вутов, Горско стопанство - Своге. Втората гражданска дискусия постави край на текущото обсъждане в сферата на туризма и начало на бъдещото реализиране на планираната проектната инициатива. Предстоят множество дейности, свързани с построяването и откриването на туристически информационен център в Гара Бов, поставянето на туристически информационни табла и указателни табели, създаването на нов атракционен еко-маршрут в направление Гара Бов – село Бов, обучението на местни туристически гитове и мн. др. Планираните инициативи ще бъдат осъществени в рамките на следващите десет месеца, благодарение финансирането от страна на Платформа АГОРА и Фондация „Америка за България”, а тяхното официално откриване ще бъде в рамките на ПРАЗНИЦИ НА БОВ 2012 г.