Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

ПЪРВА ГРАЖДАНСКА ДИСКУСИЯ В НАПРАВЛЕНИЕ


В края на 2010 година НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов бе одобрено за партньор на Сдружение „Платформа АГОРА” по проекта „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап”, в тематично направление АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ, финансиран от Фондация "Америка за България".

Проектът цели решаването на конкретни проблеми в нашето населено място, които всички ние ще имаме възможността да споделим и да се включим в тяхното разрешаване! Реализирането на тази проектна инициатива е насочено към развитието на алтернативните форми на туризъм в БОВ и е свързано с:

ПЪРВО: Провеждането на две граждански дискусии, на които всеки от нас ще сподели своето мнение относно проблемите и възможностите за развитие на селището. На първата гражданска дискусия /на 11 април 2011г. от 18,30 часа/ ще присъстват представители на местна власт, туристическия бизнес, НПО, различни групи граждани от БОВ. Всички изказвания ще бъдат ще бъдат взети под внимание, всички проблеми обсъдени и всеки според своята компетенция ще поеме отговорност за проучването начините за тяхното решаване. На втората гражданска дискусия въз основа на посочените проблемни области и проучените възможности ще бъдат отличени най-важните проблеми и начините за тяхното разрешаване.

ВТОРО: На база направеното проучване Сдружение „Платформа АГОРА” ще финансира разрашаването на тези проблеми ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВА с $5000. НЕКА БЪДЕМ ЗАЕДНО И С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ПРЕВЪРНЕМ БОВ В ЕДНО ПО-КРАСИВО И ГОСТОПРИЕМНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ТУРИЗЪМ И ПОЧИВКА!