Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Бъдеще за нашето училище


 

 

С отворено писмо и подписка приключи срещата в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Гара Бов,  проведена на 12.04.2018 г. 

 

 

До

Общиски съвет

Гр. Своге

 

До

Кмета

На община Своге

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

                  Уважаеми дами и господа, общински съветници,

                  Господин Кмет,

 

                  Ние, долуподписаните жители, преподаватели и приятели на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с подписите си заявяваме категоричната си позиция за запазване на училището в нашето населено място.

                 Бов и жителите му винаги са държали и са уважавали историята и традициите на образованието. Една древна сентенция гласи, че ,,няма по-голямо благо за обществото и държавата от добре възпитаната младеж“. Осъзнаването на тази истина е от голяма полза за настоящата ни действителност.

                Повече от сто години нашето училище обучава и възпитава  поколения деца на Бов. Оттук са тръгнали качествено подготвени  млади хора, станали по-късно добри професионалисти и истински  и честни личности. Днес сме на път да изгубим всичко това, защото много хора не съзнават тежестта на настоящия миг, който по-късно някой местен летописец ще нарече исторически, но който надали ще буди гордост.

            От зората на училищното възпитание, образование и обучение в България училището е било подпомагано от родолюбиви българи, радетели на българската духовност и култура, във времена, далеч по-бедни от сегашните. Българската образователна политика в последните години говори за осъзнаване на важността от инвестиции в образованието на която и да била общност, ето защо ние не вярваме, че Вие ще позволите Вашето управление на Общината да се запомни и остане като разрушителен период за местното образование.

                Благодарим на всички онези от Вас, които подкрепят училището, а на останалите пожелаваме да намерят „най-добрите” отговори на въпроса, който след време ще им задават техните деца и внуци, а именно : „Защо не запазихте поредното българско училище ?”

 

 ---------------------------------

Подписка в подкрепа на гражданска инициатива „Бъдеще за нашето училище“

               Съгласно предоставените от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление права, на 12 април 2018 г. в с. г. Бов бе учредена местна гражданска инициатива „Бъдеще за нашето училище“, с инициативен комитет в състав: председател – Албена Злакьова и членове: Методи  Младенов, Ваня Митрова, Петя Цекова, Цветелина Петрова.

         Чрез тази гражданска инициатива, ние, долуподписаните, се обръщаме към членовете на Общински съвет – Своге и Кмета на община Своге, с искане за запазване на статута, предназначението на сградния фонд и дейността на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  - Бов

Подписката се намира в библиотеката на НЧ „Светлина-1896“, с. Гара Бов.