Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Финал на поредния проект


На 28 април 2017 г. в малкия салон на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, Гара Бов се проведе заключителна среща по проект, „Екологично обучение за устойчиво развитие на местната общност”, реализиран от НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”.  Партньор на НЧ „Светлина-1896” по проекта е ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, Гара Бов.

Срещата откри ръководителят на проекта Людмила Петрова, която поздрави участниците в проекта и благодари на  на партньора за активността. Тя представи презентация, чрез която обобщи дейностите и резултатите от реализирания проект: теоретично запознаване с начините за раделно събиране, рециклиране и третиране на отпадъците и възможностите за превръщането им в полезни продукти; извършване на практически дейности за опазване на околната среда – почистване и поставяне на информационни табели по екопътека „Под камико”; подмяна на указателни табели и обновяване на маркировката на „Под камико” и „Вазова пътека”; поставяне на компостер в училищния двор и прилагане на компостиране; организиране на общински конкурс за изработване на предмети от отпадъци и уреждане на изложба; закупуване и засаждане на дръвче в училищния двор, и др.

На срещата взеха участие ученици от основното училище и представители на местната общност. Съобразно основната цел на проекта, възпитаване на култура и поведение за опазване на околната среда и природата в учениците и младежите в Бов, Л. Петрова изрази увереност, че успешното изпълнение на дейностите по проекта е повишила мотивацията на децата и младежите за опазване на природата. Като доказателство за това, след представянето на презентацията децата споделиха впечатленията си от извършените от тях дейности – компостиране, засаждане и поливане на засадената от тях череша, почистване и т.н., а Л. Петрова им зададе въпроси, отговорите на които показаха действително усвоени знания и умения по отношение опазването на околната среда.

След приключване на срещата всички участници, заедно разбъркаха компоста и поляха засадената череша в двора на училището.