Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Нов проект в Бов


На 12.10.2016 г. НЧ „Светлина-1896” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, започнаха реализирането на проект „Екологично обучение за устойчиво развитие на местната общност”, по програма на фондация „Глобални библиотеки – България”. Проектът стартира със среща в основното училище в Бов, на която присъстваха ученици и представители на местната общност.

Ръководителят на проектната инициатива - Людмила Петрова, представи целите, дейностите и очакваните резултати. Основната цел е: възпитаване на култура и поведение за опазване на околната среда и природата, в учениците и младежите в Бов. Като специфични цели са набелязани: запознаване с принципите на устойчивото развитие, начините за разделно събиране и рециклиране на битовите отпадъци.  

Очакваните резултати в следствие изпълнението на заложените проектни дейности са:

- получени знания, умения и отношение и нагласа в учениците и младежите в Бов за опазването на околната среда;

- изработени и поставени две информационни табла, за местата за складиране на отпадъци;

- почистена пътека „Под камико”, обновена маркировка на туристическите пътеки и подновени 12 указателни табели;

- поставен компостер в двора на училището;

- провеждане на конкурс и изложба, с цел усвояване на знания у децата и разпространението им сред техните връстници;

По време на срещата чрез мултимедийна презентация „Правилното третиране на отпадъците – гаранция за устойчиво бъдеще на планетата” д-р инж. Методи Младенов, преподавател в Химико технологичния и металургичен университет /ХТМУ/, разказа за процесите: рециклиране, компостиране и др.

Д-р инж.  Ваня Кьосева, преподавател в ХТМУ, представи мултимедийна презентация на тема „ Да събираме отпадъците разделно и да компостираме”, като подрабно и занимателно разясни какво е отпадък, ресурс ли е или проблем, защо да изхвърляме разделно, ползата от процеса „компостиране”.

Презентациите провокириха интереса на учениците, които активно се включиха в обсъждането на проблема за опазване  на околната среда.

Срокът за осъществяване на проектните дейности е 30  април 2017 г.