Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Извънредно общо събрание


На 30.08.2016 г. от 18.30 ч. в малкия салон на НЧ „Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе извънредно общо  събрание на Народно читалище „Светлина-1896” – с. Гара Бов, което се свика по решение № 3 на Настоятелството,  взето на редовно заседание с Протокол № 9/10.08.2016 г.

На събранието присъстваха 40 представители от общо 62 членове на читалището и протече при следния дневен ред:

  1. Изключване на членове, неплатили членски внос за 2016г.
  2. Предложение за кандидатстване по мярка 7, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР с проект „Ремонт, саниране и обзавеждане на НЧ „Светлина-1896“, с. Гара Бов“ по реда на НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г.
  3. Други

По първа точка от дневния ред , присъстващите гласуваха единодушно за изключване на членовете, неплатили членски  внос за 2016 г.

По втора точка председателят на читалището инж. д-р Методи Младенов запозна присъстващите със същността на проекта за ремонт и енергийна ефективност на сградата на НЧ „Светлина – 1896”, като посочи основните дейности – ремонт на покрива, шпакловане и пребоядисване на стени и тавани, облицовка на стени с гипсокартон ,  основен ремонт на санитарни възли, частична подмяна на настилки, смяна на дограма и др.

Присъстващите бяха единодушни, че сградата се нуждае от ремонт и гласуваха настоятелството при читалището да изготви предложение за кандидатстване  с проект „Ремонт, саниране и обзавеждане на НЧ „Светлина – 1896”.

В точка "други" не постъпиха въпроси и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание бе закрито.