Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Отчетно събрание на НЧ


На 20.03.2016 г. от 13.00 ч. в малкия салон на НЧ „Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на Народно читалище „Светлина-1896” – с. Гара Бов, което се свика по решение № 2 на Настоятелството,  взето на редовно заседание с Протокол № 3/25.02.2016г.

На събранието присъстваха 42 представители от общо 68 членове на читалището.

С шоколадови бонбони, по повод 120-годишнината от създаването на читалището д-р инж. Методи Младенов посрещна членовете  на Общото събрание.

Отчетното събрание протече при следния дневен ред:

1.Изключване на членовете, неплатили членския си внос за 2016 г;

2.Отчет (дейностен  и финансов) за работата на читалище „Светлина-1896” през 2015 г.;

3.Приемане на план за дейността на читалището и на бюджет за 2016 г.;

4. Определяне на размера на членския внос за 2016 г.;

5. Други.

След направените отчети - дейностен и финансов за 2015 година, членовете приеха новия бюджет и проекто-плана за културната дейност на читалището за 2016 г.

Председателят на читалището инж. д-р Методи Младенов благодари на Александър Григоров, Младен Петров и Иван Иванов за оказаната помощ при осъществяване на техническа поддръжка на сградата на читалището.

В точка "други" бе поставен въпроса за възрастовата граница на момичетата-участнички в обредния обичай „Лазаруване”. Този въпрос разгорещи залата. Част от членовете на читалището бяха на мнение, че възрастта няма никакво значение, т.е. лазарки могат да бъдат и деца под 5-годишна възраст. Останалата част настояваха да се спазва автентичността при възпроизвеждането на обичая, да не се променя традицията.

Участието във възпроизвеждане на обичая „Лазаруване” бе подложено на окончателно гласуване, като решението на мнозинството е да участват деца над 7-годишна възраст.

След изчерпване на точките, заложени в дневния ред, събранието беше закрито от Председателя на читалището.