Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Нов проект в края на годината


Поредният  проект на НЧ "Светлина-1896" е „Оброчните каменни кръстове  – мост между поколенията за запазване на културното наследство”

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” и  се осъществява с партньорството на Университетския аварийно-спасителен отряд (УАСО)

Основната цел на проекта е да се издири, проучи и обобщи наличната информация за местните оброци. Да се съхранят и предадат на идните поколения традициите, свързани с оброчни каменни кръстове в бовския край.

Специфичните цели на проекта  са: популяризиране на оброчните кръстове като малко позната част от културното наследство в селището, привличайки интереса на местните деца, младежи и потенциални туристически групи извън населеното място; стимулиране развитието на Бов, чрез представянето на достъпна информация за местното културно-историческо наследство, на потенциалните туристи и туристически групи.

Планирани дейности: 
1. Проучване, заснемане, обобщаване и създаване на база данни на находящите се в землището на Бов каменни оброчни кръстове; поименно описание на кръстовете и светците, на които са посветени; описание на местните обичаи, свързани с честването им; снемане на точни географски координати.

2. Изготвяне на мултимедийна презентация и цифрова карта с разположението на оброчните кръстове. Публикуване на картата в туристическия портал на официалната страница на Бов (www.bov.bg); отпечатване на картата на хартиен носител.

3. Организиране в библиотеката на среща „Оброците-мост между поколенията“ с местните деца и младежи и учител по вероучение за запознаването им със знаковата символика, ритуалите и историята на каменните кръстове. Организиране на поход за туристически групи до оброчните кръстове в с. Бов, съпътстван от беседа.
Обратна връзка – изготвяне на анкетни карти и анкетиране на участниците в целевите групи. Анализ на събраните данни и набелязване на насоки за бъдещо развитие

Финализирането на проектната инициатива ще съвпадне с края на настоящата календарна година