Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Общо събрание на НЧ "Светлина-1896"


На 15.03.2015 г. от 13,00 часа в малкия салон на НЧ “Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе редовно годишно общо отчетно-изборно събрание.

Събранието бе свикано по решение № 1 на Настоятелството, взето на редовно заседание с Протокол № 1/26.01.2015 г. и протече при следния дневен ред:

1. Изключване на членовете, неплатили членския си внос за 2015 г.

2. Отчет /дейностен и финансов/ за работата на читалище „Светлина-1896” през 2014 г.

3. Приемане на план за дейността на читалището и бюджет за 2015 г.

4. Определяне на размера на членски внос за членовете на Общото събрание.

5. Предложения за промени в Устава на читалището.

6. Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия на читалището.

 

На събранието присъстваха 59 членове на читалището от общо 76..

След направените отчети - дейностен и финансов за 2014 година, членовете приеха новия бюджет и проекто-плана за културната дейност на читалището за 2015 г.

Общото събрание избра ново Настоятелство и Проверителна комисия както следва

Настоятелството:

Председател: Методи Кирилов Младенов

Членове:

Александър Момчилов Григоров

 Людмила Божидарова Петрова

 Лина Бориславова Димитрова

 Николинка Тончева Иванова

 Николина Любомирова Иванова

 Михаела Христова Андонова

 

Проверителна комисия:

Председател: Даниела Петрова Димитров

Членове: Лилия Николаева Пашова

             Албена Тошкова Злакьова

След изчерпване на точките по дневния ред новоизбраният председател на читалището г-н Методи Младенов благодари на присъстващите за отделеното време и пожела ползотворна работа на новите членове на Настоятелството и Проверителната комисия.

 

 

,