Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

ОБЯВА


НЧ „Светлина–1896” – с. Гара Бов, с подкрепата на „АРТ РОК КАФЕ”, гр. Своге и ЕТ "Хари-М-09" - Христина Рангелова, с. Церово  ОРГАНИЗИРА

 шестото поредно издание на ежегодния фотографски конкурс за любители фотографи.

Цел на конкурса:

Целта на конкурса е насърчаване на фотографското търсене и популяризиране на фотографското изкуство у младите хора, с интерес към фотографията и любителите фотографи.

История на конкурса:

Замислен в началото като конкурс за привличане на местните любители на фотографията в Бов, конкурсът претърпя развитие, като се насочи и към любители фотографи от цялата страна. Първоначалните категории за участие, касаят фотографии изцяло тематично свързани със селата Бов и Гара Бов, като за втора поредна година организаторите дават възможност за изява на фотографии, от цялата страна. Разбира се стремежът е и към запазване на „Бовския“ елемент в конкурса, който е отразен в последната категория за участие. /повече информация за отминалите сесии на конкурса може да намерите на електронен адрес: http://www.bov.bg/

Категории за участие в конкурса:

За участие ще се приемат снимки в следните четири категории:

І. Пейзаж /природни картини, пейзажи на интересни природни обекти, и др./;

ІІ. Портрет /портрети на хора и животни/;

ІІІ. Забавни /фотографии, съдъжащи елементи на комичното/;

ІV. Фотографии от Бов /обекти свързани с живота, традициите, културата и природата в селата Бов и Гара Бов/.

Правила за участие в конкурса:

1. Срок на провеждане на конкурса – от 0,00 часа на 1 март до 24,00 часа на 10 май 2015 год.

2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса. /С изпращането на снимката/те за участие в конкурса, Вие автоматично потвърждавате, че сте нейн/техен автор или притежавате авторските права над нея /тях/.

3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими;

4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките;

5. Снимките изпращайте на електронен адрес – photocontest.bov@abv.bg, с бележка „за фотографския конкурс”;

6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие, във всяка една категория, е 3 (три).

7. Всяка снимка трябва да бъде придружавана с информация към коя категория я причислява авторът. /Снимки които не са причислени към дадена категория няма да бъдат допускани за участие!!!/

8. Всеки участник е необходимо да изпрати трите си имена, телефон и пощенски адрес за връзка. /По желание можете да изпращате и кратки коментари касаещи представените от Вас снимки – кога са направени, ваши впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н./;

Оценяване и награждаване:

Всяка една снимка приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:

(1) Творчество – 30 %; (2) Оригиналност – 40 %; (3) Фотографско качество – 30 %.

За победителите във всяка от категориите са подсигурени парични награди в размер на 50,00 лв.

Победителите в конкурса ще бъдат уведомени своевременно. Награждаването ще се състои в сградата на Читалището, като победителите и всички участници ще бъдат уведомени за деня и часа на провеждането му.

Поверителност на данните:

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД, с изпращането на личните си данни за участие в Конкурса, участниците изразяват своето изрично съгласие за обработката им от Читалище „Светлина-1896”, с. Гара Бов в качеството на Администратор на лични данни. Участниците приемат, че предоставените от тях личните данни ще бъдат ползвани само и единствено за целите и в контекста на Конкурса.

Авторско право:

С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях. С приемането за участие в конкурса, НЧ „Светлина-1896”, приема че участникът изпратил фотографията/те е носител на авторското право и разрешава разгласяването и публичното показване на участващото/те произведение/я. НЧ „Светлина-1896” не носи отговорност, при евентуало възникване на спор относно авторското право на участващите фотографии – изясняването на авторството на фотографиите, изцяло е отговорност на участниците в конкурса. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

НЧ „Светлина-1896”, гарантира спазването на авторските права, съгласно изискванията на ЗАПСП.