Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Конкурс за длъжност "БИБЛИОТЕКАР"в НЧ "Светлина-1896", Гара Бов


Настоятелството при НЧ ”Светлина – 1896” Гара Бов обявява конкурс за свободно работно място на длъжност "БИБЛИОТЕКАР"  в информационно-обучителен център

Изисквания за заемане на длъжността:

>образование – висше библиотечно или с библиотечен курс

>допълнителна квалификация - компютърна грамотност /основните текстообрабтващи и таблични програмни системи и продукти/

>познаване на основните библиотечни и информационни процеси извършвани в читалищната библиотека;

>отлична комуникация и умение за работа  в екип;

>креативност, инициативност, оперативност;

>готовност за участие в курсове за повишаване на квалификацията и уменията.

Място на работа: Компютърната зала и библиотеката при читалището

Вид на договора: трудов договор

Срок на договора: до завръщане на титуляра

Вид заетост: пълно работно време /8 ч/

Основно месечно трудово възнаграждение: 440 лв.

Платен годишен отпуск: 20 дни основен и 6 дни за ненормиран работен ден

Основни функции и задължения:

>регистрация на потребителите в компютърната зала;

>запознаване на потребителите с правилата за ползване на компютъризираните работни места и интернет;

>водене на дневна, месечна и годишна статистика за потребителите на информационни услуги и ползването на компютъризираните работни места;

>извършване на технически, административни и информационни услуги на потребителите;

>извършване на консултации и обучения за работа с информационните технологии и интернет;

>замества библиотекар-секретаря при отсъствията му от библиотеката като: извършва библиотечно обслужване; регистрира новозаписалите се читатели, отбелязва броя на заетите материали;

>събира такси за регистрация и услуги съгласно утвърден ценоразпис, опазва компютърната и периферната техника и др. имущество в залата и библиотеката

Документи за кандидатстване:

>Заявление;

>Автобиография;

>Копие от диплома за завършено образование;

>Мотивационно писмо;

>Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документите за кандидатстване се подават в библиотеката на читалището като се завеждат с входящ номер.

Срок за подаване на документи и възможност за запознаване с утвърдената длъжностна характеристика за работното място: 08.09.2014 - 03.10.2014 г./вкл./

Лице за контакти:

Н. Иванова-библиотекар-секретар, тел.:07168/22 32 или 0884 81 03 30; e-mail: svetlina.bov@abv.bg

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати ще бъде изнесен на 8 октомври 2014 г на входа на читалището. Датата и часът на интервюто с кандидатите ще бъде обявен допълнително.