Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

Резултати от Фотографския конкурс


За пета поредна година в Бов се проведе Фотографски конкурс за любители фотографи. Инициативата е част от „ПРАЗНИЦИ НА БОВ, 2014”.

За провеждане на конкурса с решение на Читалищното настоятелство, в съответствие с Устава на читалището и съгласно Закона за народните читалища, към НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов, бе сформирана четиричленна временна комисия с Председател: д-р инж. Методи Младенов и членове: Антон Дончев, Петър Радоев и Спас Минов.

Правомощията на комисията включваха приемане на заявленията за участие и оценка на съответсвието с предварително установените правила за участие, провеждане на оценяване на постъпилите фотографии, и награждаване на отличените победители.

Тази година участие във фотоконкурса взеха 27 автора с общо 230 броя фотографии. От подадените фотографии 99 бяха в категория „Пейзаж“, 66 в категория „Портрет“, 25 в категория „Забавни“ и 40 в категория „Фотографии от Бов“, съгласно предварително обявените правила за участие.

Членовете на Комисията оцениха постъпилите фотографии, като в първите три категории „Пейзаж“, „Портрет“ и „Забавни“ победителите бяха откроени още при първичното класиране. В четвъртата категория „Фотографии от Бов“, се наложи провеждане на вторично класиране, между две фотографии получили най-висока оценка при първичното класиране.

След оценка на фотографиите, съгласно предварително зададените критерии и изготвената методика за оценка, Комисията класира на първо място следните фотографии:

1. в категория ПЕЙЗАЖ“ (с обща оценка от 95 %) се класира: Мирослав Иванов Момински, от гр. Велико Търново със снимка с вх. № Д32А15.

2. в категория ПОРТРЕТ“ (с обща оценка от 95 %), се класира: Северио Гриппо, гражданин на република Италия със снимка с вх. № Д55А210.

3. в категория ЗАБАВНИ (с обща оценка от 95 %), се класира: Гергана Огнянова Симеонова, от гр. Нови Пазар със снимка с вх. № Д34А40.

4. в категория ФОТОГРАФИИ ОТ БОВ” (с обща оценка 112,5 %), се класира: Иван Йорданов Минов, от. с. Церово със снимка с вх. № Д31А06.

Награждаването на победителите се състоя на тържествена церемония на 03.06.2014 год. от 17,30 часа в сградата на НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов. Те бяха наградени с грамота за участие и спечелено първо място в съответната категория, чек на стойност 50,00 лв. и еквивалентната парична сума.