Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЧ "СВЕТЛИНА-1896"


На 07.02.2014 г. от 17.00 ч. в малкия салон на НЧ “Светлина-1896” – с. Гара Бов се проведе редовно годишно общо отчетно събрание.

Събранието бе свикано по решение № 3 на Настоятелството, взето на редовно заседание с Протокол № 10/14.12.2013г.

Поканата за събранието бе обявена и изпратена в определения срок, съобразно Закона за читалищата и съдържа: Дневният ред на Общото събрание, датата, часа и мястото на провеждането му.

На събранието присъстваха 44 представители от общо 57-те членове на читалището, 50 от които редовни и 7 почетни членове. След направените отчети - финансов и дейностен за изминалата година, членовете приеха новия бюджет и проекто-плана за културната дейност на читалището за 2014 г.

В края на събранието бе открита дискусия, на която присъстващите направиха предложения и споделиха идеи, свързани с Празници на Бов, 2014:

М. Младенов: „Инициативата по реставрацията на паметника в с. Бов да кандидатства в Конкурс „АГОРА”за читалищна инициатива за 2013 г.”

Н. Николов: „Предлагам идея за създаване на лятно кино на площада в Гара Бов”

К. Петков: „Техно-партито да отпадне от програмата на Празници на Бов, 2014 г. и да се премести на 5-6 юли 2014 г. на лятната сцена”

В. Месалска: „Предлагам да се въведе месечна такса за съставите по народни танци, като сумата се разходва за дейността на съставите по народни танци”

М. Андонова: „Предлагам да миксираме изпълнения на съставите на територията на община Своге за Празниците на Бов, 2014, като местните читалищни състави да имат изнесена изява на площада в Бов, по време на традиционния събор на селото”

В. Месалска: „Подготовката и участието на децата би възпрепятствало родителите, които в този ден посрещат гости от други населени места”

Мнението беше подкрепено от Албена Злакьова и Емилия Георгиева

Предложението за участие на любителските състави в традиционния концерт-спектакъл в петъчния ден на лятната сцена се подложи на гласуване и бе прието с мнозинство.

Д. Петрова: „По време на Празниците на Бов, 2014 - за по-атрактивно представяне на грънчарството, предлагам грънчарското колело да се изнесе на площада за да се демонстрира занаята пред по-широка публика”

В. Борисов: „Споделям предложението на сем. Цоневи, което е свързано с пренасяне на пръст от мемориалния комплекс в гр. Тутракан, където има убити във войната бовски жители и полагането и в основите на паметника в с. Бов”

Н. Иванова: „Предложението е хубаво , но нека да го оставим за реализация през 2015г., когато ще се чества годишнина от войната”

По време на събранието сем. Михаела и Ивайло Андонови дариха на читалището нова музикална система, закупена съвместно със събраните такси за участие от формация за модерен балет "Арт-М", с посланието ”Нека това да се превърне в традиция – читалището на рождения си ден, всяка година да получава дарение”

След изчерпване на точките заложени в дневния ред събранието беше закрито от Председателя на читалището.