Menu Начало За селището Обществени институции Тористически портал Новини Календар Празници на Бов Шепот от миналото Бовските родове Галерия Контакти
Продължение на видео историята "Бов - сезони, времена и хора"!

В първата част  на филма ви срещнахме с хора, които живеят или са ...

Бов - сезони, времена и хора

Гледайте видео историята "Бов-сезони, времена и хора"!

...

ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПОЧЕТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ "СВЕТЛИНА-1896"


На 1 февруари 2013 г., в самото навечерие на 117-годишнината от основаване на читалището в Бов, се проведе редовно общо годишно-отчетно събрание.

Малкият читалищен салон бе мястото, на което се събраха 40 от 50-те  действителни членове на читалището. От 2012 г. бовското читалище има 4 почетни членове с особен принос за неговото развитие: С. Петрова, Л. Петрова, инж. И. Иванов и адв. Е. Митова.  

С. Петрова – Председател на читалището и председателстваща събранието – предложи, а членовете на общото събрание единодушно утвърдиха, още трима почетни членове: ГИНА ВИДЕНОВА – председател на читалището  от 1969 до 1978 г.; ЕЛЕНА ПЕТРОВА – секретар на читалището от 1958 до 1982 и ПАВЛИНА КАРДАШКА – член на читалищното настоятелство в периода 1961-1994 г. Дългогодишните читалищни деятели бяха номинирани за почетни членове заради  всеотдайната  си работа и съпричастност при съхраняване и обогатяване на местната история и култура и получиха почетни плакети, благодарствени писма и читалищни устави.

 Н. Иванова – библиотекар-секретар на читалището направи отчет за работата на читалището през 2012 г., включващ информация за: ПЕРСОНАЛ, ПРОЕКТИ, ДАРИТЕЛИ И ДОБРОВОЛЦИ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, сред които: читалищна библиотека, библиотечно-информационен център по програма „Глобални библиотеки”, Неделно училище по грънчарство, Туристически информационен център; ЛЮБИТЕЛСКИ  СЪСТАВИ И КЛУБОВЕ, включващи информация за дейността на:  Формация за модерен балет „Арт-М”; Детски  танцов състав „БОВЯНЧЕ”; Певческа група за изворен фолклор „Лазарки”, както и за дейността на новосъздадения на 16 ноември 2012 г. Клуб за ръчно плетиво „Бовска плетка-наметка”; ХРОНОЛОГИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. Проследени бяха и всички празнични мероприятия и конкурси през годината, инициирани от читалището.

Л. Пашова – член на Проверителната комисия на читалището – представи Ревизионния акт за приходите и разходите на читалището през 2012 г.

Л. Петрова – член на читалищното настоятелство –  представи културния календар за 2013 г. на читалището и запозна присъстващите с идеята за създаване на  книгата ИСТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ В ЛИЧНОСТИ.

Д. Петрова – член на проверителната комисия – представи проектобюджет на читалището за 2013 г.

М. Младенов – член на читалищното настоятелство – представи работната програма за празниците на Бов през 2013 г.

По време на събранието особено място бе отделено на новите придобивки за Бов, реализирани в  рамките на  проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България”, подкрепен от Фондация „Америка за България”, а именно: Туристически  информационен център и туристическата пътека „Под камико”, които обединиха усилията на 70 доброволци, дарили 1235 човеко-часа труд. За изграждане на туристическия център Асен Симов изготви безвъзмездно техническата проектна документация, а самият проект  създаде предпоставки за изграждане на многобройни партньорства.

След като членовете на Общото събрание се включиха в обща дискусия и дадоха нови идеи за работата на читалището, предложенията бяха подложени на гласуване.

Срещата завърши... с очакване за следващата такава, на която през м. март  родолюбците в Бов  ще се съберат отново за подготвят едноседмичните празници на селището си.